Heb Hor Blue 203x100

 

 
צור קשר

עם עליית כמות הנתונים המיוצרת בעולם (יותר מ 2.5 אקסהבייט ליום), שיפור יכולות התקשורת  (30% בשנה) וכמות המידע הנאגר (20% בשנה), הנדסת נתונים ומידע (Data Science & Engineering) משקפת את שינוי כללי המשחק בעולם בכלל ובסביבת המחשוב בפרט, כאשר נתונים, מידע וידע תופסים כיום נדבך מרכזי בתפעול ואסטרטגיה עסקית של ארגונים, מקום אותו תפסו בעבר תוכנות ויישומים שונים.

מושגים כמו Big Data נמצאים בשיא "מעגל הריגוש" של טכנולוגיות חדשות, אליבא דה גרטנר הצופה אימוץ רחב של טכנולוגיות Big Data בחמש השנים הקרובות. ה- Harvard Business Review הכריז על מדעי הנתונים (Data Science) כמקצוע ה"סקסי" של המאה ה 21.

מגוון יישומים בתחומי רפואה, מדיה חברתית, תכנון עירוני ועוד מבוססים על ניתוח של .Big Data בשנים הקרובות אנו צפויים לשיטפון של כלים לעבודה עם נתונים ובמקביל מחסור גובר של מהנדסים המיומנים בתפעולם.

בראי ההיסטוריה, מערכות המטפלות בנתונים עברו גלגולים רבים כולל מערכות ענ"מ (עיבוד נתונים ממוחשב), מערכות משרד ממוחשב, מערכות מומחה ועוד. המאפיינים של big data שונים מהמערכות שהכרנו בעבר בשל הצורך לטפל בנתונים בהיקף גדול במערכות מחשב בכלים סטטיסטיים מתוחכמים ובשל הצורך לפתח כלים להתמודדות עם מאפייני נתונים (נתונים מלוכלכים, זמינות משתנה, ריבוי מקורות וכו') אשר בעבר לא היה בהם צורך.